ආදරය තනිවෙලා.........


පාවෙන තරුවක ලියා එවමි
මම තනිකමින් කියා
යාවෙන සුසුමක තරමකවත් දුර
නැත ඔබ ළගින් තියා
ඔබ ළඟ රැදෙනට පෙරුම් පුරන බව
කිව්වෙමි හාදු තියා

සත් සමුදුර ඔබ තරණය කෙරුවේ
ජිවිතයක් ජය ගන්න සිතා
ඔබ නැති තත්පරයක් පාහේ
අධික අවුරුදු ලැබුවේ මා
තරුවක පා කර එවමි හාදුවක්
ඔබ වෙත දෙන්න කියා


ඈත සිටන් ඔබ පුදනා සෙනෙහස
මම ළඟ තබා ගමි
සිතින් ඔබේ ළග දැවටෙනු රිසියෙන්
දෙනෙතත් පියාගමි.........

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters