විරහව

සිතක පිරුණු සුවඳ අරන්
ඈතක ඔබ යන්න ගිහින්
බැලුවත් ආපසු නොහැරි
සිත ඔබ ළඟ මා තනිවී....
ඔබේ සුවඳ ඇත මා ළඟ
මා තනිකර ඔබ ගිය සද
අමාවකයි මගේ ලෝකය
පුන් සඳ නැත මට හිමි අද...
පූජාසනයට තබනට
පිපුනත් හද මල විකසිත
මුකුලිත කල ඔබේ ආදර
විඩාබරයි මගේ නෙත් යුග...

කිරි සුවඳ


කිරි සුවඳ මල්

පිපි හිනැහෙන

සුන්දරයි ඒ

පුතුගේ මුවරඳ.....

දස මසක් කුස

දරා දුක සැම

මෙලොව බිහිකල

මව යි උත්තම......

රුධිර බිඳු බිඳු

තැනෙයි කිරි බිඳු

මව්ගේ සෙනෙහස

මිලක් නැත එය....

ලොකයම නැවති ගියත් අද

නිම නොදක්නා සෙනෙ ගං තෙර

තන පුඩුවට මුවා වී ගෙන

පුතු හිදි මව් තුරුල සිපගෙන.....

සිහිනයකි මේ.............


පිපුනත් මල් කැකුළක් වී
මතු දිනකදි සුවඳ දෙන්න
බඹරෙකු නැත තව පැමිණියේ
සුවඳ ටිකක් හොරෙන් ගන්න

මල් කළඹක් අත දරාන
ඔසරි පොඩිති හැඩ බලාන
හැඩකර කුළ කුමරු සමඟ
ආසයි කුළ ගෙට වඩින්න

දස මස් පුර කුස දරාන
මව් පදවිය හිත දරාන
සිඟිති පුතකු නලවාළන
නැළවිලි ගීතයක් වෙන්න

පොඩි පැටවුන් ළං කරාන
බත් ගුලියක රස කියාන
රළු පිරි ඒ බොරළු උඩින්
පිය මනින්න කියලා දෙන්න

අඟහිඟකම් ඇත බලාන
කුළ කුමරුට අඟුළු දාන
නුඹ පැමිණෙන ඒ යම් දින
සිහිනයක්ව මට පෙනෙන්න....

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters