අපි මියෙන තුරු

සිත්විලේ පද්මයකි
ඔබේ රුව නොමැකෙනා
නෙත් විලේ නිළුපුලකි
ඔබේ සුවඳ රැදෙනා

නිමේශයකි මගේ ලොව
විපුල පිනි පොදකි ණුඹ
දිගහැරෙන පිටු අතර
සදා සිත්තමකි මට
පෑයු තනි තරුව ඔබ
සඳක් නැති අහසකට
සොහොයුරෙකි පෙම්වතෙකි
ජිවිතේ පුරාවට

විදු පියෙන් ඉපදුණු
ඒ නිමල පෙම් දමට
මිය දෙන්න ඉඩ නොදෙමු
අපි මියෙන තුරාවට........0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters