ඔබට සුභ උපන්දිනක් වේවා.....!

සවන පිනවන මිහිරි වදනින්
ඔබේ සිත් මල පිපියන්...
දෑස් දල්වන සොඳුරු දැකුමන්
ඔබේ නෙත් ළඟ දැවටියන්...
තබන පා යුග ඉදිරි ගමනට
මලින් පාවඩ වැටීයන්....
තවත් වසරට තබන පියවර
සුභාශිංෂණ පතන්නම්....
ඔබ උපන්දින සැමරුම් දිනේ අද
නැතේ මා ළඟ තෑගි බෝ සේ...
වසර අටකට පෙරදිනක ඔබහට
පුද කළේ තිබු වටිනාම දේ...
එවන් ආදර හමුවීම සැමදින
මතක මන්දිර ගොඩනැගේ...
මගේ ආයු ගෙන ඔබේ ආයු බල
දිනේවා....! මතු සැම දිනේ...

2 comments:

Unknown October 11, 2010 at 9:28 PM  

ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට නොමිලේ

* jokes
* amazing facts
* technical news..etc

ලබා ගැනිමට,

පියවර 1.
ඔබට facebook ගිනුමක් තිබිය යුතුයි. facebook ගිනුමක් නොමැතිනම් www.facebook.com වෙත පිවිස නොමිලේ ගිනුමක් ආරම්භ කරන්න. (http://goo.gl/QF5Y වෙත පිවිස facebook mobile alerts "on"කරන්න)

පියවර 2.
http://goo.gl/Ex9J වෙත පිවිස ඉහල ඇති "Like" බොත්තම ඔබන්න. (මෙවිට login වියයුතුයැයි දැන්වුවහොත්, ඔබේ email සහ password ඇතුලුකර login වන්න. මෙහිදි singup නොව login විමට වගබලාගන්න)

පියවර 3.
ඉන් පසු වම් ඉහල කෙලවරේ ඇති "Subscribe via SMS"යන්න ඔබන්න (confirm if ask).දැන් ඔබේ ජංගම දුරකථනයට free sms mobile alerts ලබෙනු ඇත.

කරදරයක් වූවානම් සමාවන්න.
email: m.box@live.com

Anonymous November 3, 2011 at 2:40 AM  

ಯಾವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ yar? ರಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. Buy domain name

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

සහෘර්දයින්

Tiliose Tec forum

ආගන්තුකයින්

free counters